Privacyverklaring Wolthuizen Verhuizingen

Maart 2024

Wolthuizen Verhuizingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten via bijvoorbeeld het contactformulier, en gegevens die u zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld aan de telefoon.

Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens
De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens van activiteiten op de site
 8. IP-adres

Doelen gegevensverwerking

 • Bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Administratieve doeleinden, bijvoorbeeld het aanmaken van een dossier.
 • Verbeteren van de website en afstemmen op voorkeuren van de klant op basis van activiteiten op de website.

Bewaartermijnen

 • Gegevens op basis van een ingevuld contactformulier worden een half jaar bewaard.
 • Persoonsgegevens op basis van een opdracht worden gedurende de looptijd van de overeenkomst bewaard en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of als wij dat wettelijk verplicht zijn.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook dan beveiligd zijn.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Bij het surfen op onze website gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Ook kunt u via de instellingen van de internetbrowser alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Klantreviews
Wij verzamelen klantreviews via het platform van Klantenvertellen. Alle beoordelingen worden gecontroleerd op echtheid. Zo weet je zeker dat de reviews die je hier leest afkomstig zijn van echte klanten. Na een verhuizing nodigen we al onze klanten uit om een beoordeling achter te laten. Als niet zeker is dat een review afkomstig is van een klant die een verhuisopdracht heeft laten uitvoeren dan vraagt Klantenvertellen om een factuur. Zo voorkomen we nepreviews. Als een review wordt geplaatst nadat producten of diensten gratis zijn geleverd of er sprake was van een betaalde samenwerking, dan wordt dit duidelijk vermeld. Meer informatie hierover vindt u op onze reviewpagina van Klantenvertellen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij nemen hiervoor de volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens Wolthuizen Verhuizingen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u hierbij om een legitimatie vragen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij niet op een goede manier met uw persoonsgegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wolthuizen Verhuizingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen is het dan ook goed om regelmatig de verklaring te raadplegen.

Contactgegevens
Wolthuizen Verhuizingen
Wetterwille 9
8447 GB Heerenveen
Tel : 0513-622194
Email: info@wolthuizen.nl

Vraag vrijblijvend een offerte aan:
Met inventarisatielijst
Zonder inventarisatielijst